CONSELL ESCOLAR 2018

 

Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu la nostra escola de música és un centre reconegut i autoritzat per la Generalitat de Catalunya i com a tal s’ha de regir pel decret d’autonomia de centres que dota al Consell Escolar d’un paper molt important en la gestió del centre.

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica..

Com ja sabeu nosaltres no comptem, encara, de Consell d’Escolar; és per això que aquest any, finalment posarem en marxa aquest òrgan participatiu de la comunitat educativa.

En el nostre cas el consell Escolar estarà format per:

 1. Director del centre
 2. Cap d’estudis
 3. Un representant de l’ajuntament
 4. Un representant del personal administratiu
 5. Un representant dels pares
 6. Un representant de l’AMPA
 7. Dos representants dels alumnes
 8. Quatre representants dels professors

 

En no disposar de Consell Escolar es poden presentar candidatures als següents col·lectius:

 1. Un representant dels pares
 2. Dos representants dels alumnes

Les dates d’aquest procés electoral són les següents:

 • Cens electoral de cada sector del 5 al 15 de novembre de 2018
 • Possibles reclamacions a inscripcions del 13 al 15 de novembre de 2018
 • Presentació de les candidatures fins el 29 de novembre de 2018
 • Publicació de les candidatures el 30 de novembre de 2018
 • Sol·licitud per actuar com a supervisor fins el 29 de novembre de 2018
 • Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals dels sectors d’alumnes i de pares i mares d’alumnes el 8 de novembre de 2019
 • Constitució de les meses electorals el 22 de novembre de 2018
 • Les votacions dels diferents sectors es faran els següents dies i hores:

 

SECTOR

DATA

HORA

Professors

29 novembre 2018

15:30 a 16:30

Pares i mares

4 i 5 desembre 2018

19:00 a 21:00

Alumnes

4 i 5 desembre 2018 19:00 a 21:00
PAS 29 novembre 2018

15:30 a 16:30

 

Al següent enllaç trobareu una guia per conèixer tot el que necessiteu saber sobre el Consell Escolar.

Atentament,

L’Equip directiu de l’EMM Pau Casals de Viladecavalls

%d bloggers like this: