PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULA 2020-2021

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

CURS 2020 – 2021

 

Benvolgudes famílies,

Tot seguit us informem de les dates de preinscripció i matrícula per al curs 20/21, tant per als alumnes actuals com per als familiars que estiguin interessats a matricular-se a l’escola:


a. Protocols per a les Preinscripcions i Matrícules Presencials

 1. S’assignarà una cita prèvia a un màxim de 4 persones cada 40 minuts
 2. Només podrà accedir a la secretaria 1 persona simultàniament, la resta haurà d’esperar a l’exterior respectant les mesures de seguretat entre elles.
 3. A la sortida de cada un dels usuaris es procedirà a netejar amb productes desinfectants totes les zones de contacte (porta d’accés, taulell i terra).
 4. Les persones hauran d’accedir a la secretaria equipats amb mascareta obligatòriament i preferiblement amb guants
  • El centre disposarà d’una provisió diària de mascaretes i guants adequats igual al nombre de cites prèvies que s’hauran donat.
 1. L’administrativa atendrà els usuaris darrera d’una mampara de metacrilat transparent o en el seu defecte amb mesures de protecció adequades.
 2. Per a la signatura l’usuari podrà usar el seu propi bolígraf (blau) i si usa el de l’escola, en acabar es desinfectarà amb gel hidroalcohòlic, s’apartarà i es reservarà per al dia següent.
 3. Les matrícules signades es dipositaran en una safata a tal efecte on hi restaran 12h abans de ser recollides i registrades a la OAC.

 


b. Protocols per a les Matrícules online

 1. L’usuari haurà de disposar, com a mínim, d’un dels requisits previstos per a poder signar digitalment docu- ments oficials (descrits al lloc web de l’Ajuntament)
 2. L’usuari sol·licitarà la matricula a través del mail de l’escola i li serà retornat un document en format .pdf amb totes les dades, que haurà de comprovar, al mail que haurà indicat.
 3. L’usuari ha d’accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Viladecavalls, anar a Tràmits i escollir Instància Genèrica.
 4. L’usuari, a la Instància ha de fer constar Matrícula Escola de Música 2020-21.
 5. L’usuari a d’annexar a la Instància el document .pdf de Matrícula que se li ha fer arribar des de l’escola de música.
 6. L’usuari ha de signar i enviar electrònicament la Instància seguint les instruccions del lloc web de l’Ajuntament.

C) Protocols per a les Preinscripcions online

 1. L’usuari pot realitzar la preinscripció des del blog de l’escola de música www.emmpaucasals.wordpress.com, o bé posant-se en contacte amb l’escola de música a través de mail o telèfon.
 2. La preinscripció no suposa en cap cas disposar de plaça i no té cap validesa fins que es formalitzi la matrícula.

 

Circular Informativa Matrícules Curs 2020-21

 

%d bloggers like this: